Poëzieweek 2023 (2)

UniMath

UniMath (RUG) heeft als doel jongeren te sensibiliseren voor het nut van de wiskunde—een wetenschap die maar al te vaak onterecht als overbodig, theoretisch en saai wordt afgedaan. Door echte toepassingen uit te leggen, zonder daarbij de ware aard van de wiskunde uit het oog te verliezen of te vervallen in het uitvoeren van vooraf bepaalde recepten, worden leerlingen er zich van bewust dat wiskunde nodig is, dat het een belangrijke rol speelt in het bedrijfsleven, en dat net het bestuderen van abstracte wiskundige structuren de wiskunde universeel toepasbaar maakt.

In de voormiddag kunnen de leerlingen gedurende twee lesblokken van 75 minuten kennis maken met een modern onderwerp uit de wiskunde. Zowel de wiskunde zelf als een toepassing komt aan bod. Voorbeelden van onderwerpen : Wiskundige aanpak van vage informatie, Projectieve vlakken en codes, Google PageRank algoritme, Gezichtsherkenning via neurale netwerken, …

In de namiddag wordt op een speelse manier verder aan wiskunde gedaan. Er wordt een wiskundequiz georganiseerd, een spelletjesronde waarbij elke klas tegen elke andere klas uitkomt met een wiskundig spel, een massaspel met wiskundige dilemma’s, en tenslotte ook een raadselronde waarin elk team zoveel mogelijk wiskunderaadsels van gevarieerde moeilijkheidsgraad dient op te lossen. De winnaar gaat altijd naar huis met een beker, en een aantal boeken en films, ook al met wiskundige inslag.

Onze leerlingen van het SMC namen met veel enthousiasme deel, en werkten goed samen in ploegverband.

Comments are closed.