Het tweede leerjaar 2023-2024

> Lessentabel van het tweede jaar A-stroom

  • Klassieke talen
  • Moderne talen & Wetenschappen
  • Economie & Organisatie 1
  • Maatschappij & Welzijn 1
  • Economie & Organisatie 2
  • Maatschappij & Welzijn 2

2A Klassieke talen

Naast de 25 lesuren van het basispakket krijg je vijf lesuren Klassieke talen (Latijn aangevuld met een aantal lesuren Grieks) .
Je zal je verdiepen in de letterkunde en de beschaving van de Romeinse wereld en dit vooral aan de hand van Latijnse teksten.
In het keuzegedeelte wordt naast één lesuur differentiatie moderne talen, ook één lesuur differentiatie ICT en wiskunde gegeven. Tijdens deze lesuren worden leerlingen die nood hebben aan extra ondersteuning geholpen door middel van remediërende opdrachten. Voor de andere leerlingen wordt verdiepende leerstof aangeboden en worden zij dus extra uitgedaagd.
Deze basisoptie bereidt voor op de doorstroomfinaliteit (domeinoverschrijdend)

2A Moderne talen en wetenschappen 

Je krijgt naast de 25 lesuren van het basispakket drie lesuren wetenschappen en twee lesuren moderne talen.
In de drie lesuren wetenschappen wordt ingezet op het vaardiger worden in onderzoekend leren. Je zal er inzicht verwerven in wetenschappelijke principes en toepassingen in contexten uit het dagelijks leven. In de twee lesuren moderne talen leer je vaardiger worden in Nederlands, Frans en Engels. Je zal verbanden tussen talen, taalvariëteiten en taaluitingen onderzoeken en de beeldende kracht van taal en literatuur beleven en er creatief mee aan de slag gaan.
In het keuzegedeelte wordt naast één lesuur differentiatie moderne talen, ook één lesuur differentiatie ICT en wiskunde gegeven. Tijdens deze lesuren worden leerlingen die nood hebben aan extra ondersteuning geholpen door middel van remediërende opdrachten. Voor de andere leerlingen wordt verdiepende leerstof aangeboden en worden zij dus extra uitgedaagd.
Deze basisoptie bereidt voor op de doorstroomfinaliteit (domeinoverschrijdend)

2A Economie en organisatie 1

Je krijgt naast de 25 lesuren van het basispakket vijf lesuren economie en organisatie. In deze basisoptie zoem je in op de consument en de onderneming in de samenleving. Je krijgt inzicht in de rol van de lokale, nationale en internationale overheden. Je gaat aan de slag met data-economie en economische processen. Het spreekt voor zich dat ook ICT-vaardigheden aan bod zullen komen. 
In het keuzegedeelte wordt naast één lesuur differentiatie moderne talen, ook één lesuur differentiatie ICT en wiskunde gegeven. Tijdens deze lesuren worden leerlingen die nood hebben aan extra ondersteuning geholpen door middel van remediërende opdrachten. Voor de andere leerlingen wordt verdiepende leerstof aangeboden en worden zij dus extra uitgedaagd.
Deze basisoptie bereidt voor op de doorstroomfinaliteit (domeinoverschrijdend)

2A Maatschappij en welzijn 1 

Naast de 25 lesuren van het basispakket krijg je vijf lesuren maatschappij en welzijn. In deze basisoptie zal je vanuit een mens- en natuurwetenschappelijke benadering een persoonlijke en gezonde levensstijl leren ontwikkelen. Daarnaast zal je inzicht verwerven in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen en leer je sociale en communicatieve vaardigheden toepassen in verschillende situaties.
In het keuzegedeelte wordt naast één lesuur differentiatie moderne talen, ook één lesuur differentiatie ICT en wiskunde gegeven. Tijdens deze lesuren worden leerlingen die nood hebben aan extra ondersteuning geholpen door middel van remediërende opdrachten. Voor de andere leerlingen wordt verdiepende leerstof aangeboden en worden zij dus extra uitgedaagd.
Deze basisoptie bereidt voor op de doorstroomfinaliteit (domeinoverschrijdend)

2A Economie en organisatie 2 

Je krijgt naast de 25 lesuren van het basispakket vijf lesuren economie en organisatie. In deze basisoptie zoem je in op de consument en de onderneming in de samenleving. Je krijgt inzicht in de rol van de lokale, nationale en internationale overheden. Je gaat aan de slag met data-economie en economische processen. Het spreekt voor zich dat ook ICT-vaardigheden aan bod zullen komen. 
De basisleerstof is dezelfde als in de basisoptie Economie en organisatie 1, er wordt wel een verschil gemaakt in de verdiepende leerstof.
Deze basisoptie wordt aangevuld met 2 lesuren project. In dit project komen de domeinen STEM-technieken, maatschappij en welzijn, voeding en horeca maar ook ICT aan bod.
Deze basisoptie bereidt voor op de doorstroom- en dubbele finaliteit.  

2A Maatschappij en welzijn 2

Naast de 25 lesuren van het basispakket krijg je vijf lesuren maatschappij en welzijn. In deze basisoptie zal je vanuit een mens- en natuurwetenschappelijke benadering een persoonlijke en gezonde levensstijl leren ontwikkelen. Daarnaast zal je inzicht verwerven in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen en leer je sociale en communicatieve vaardigheden toepassen in verschillende situaties. De basisleerstof is dezelfde als in de basisoptie Maatschappij en Welzijn 1, er wordt wel een verschil gemaakt in de verdiepende leerstof.
Deze basisoptie wordt aangevuld met 2 lesuren project. In dit project komen de domeinen STEM-technieken, economie en organisatie, voeding en horeca maar ook ICT aan bod.
Deze basisoptie bereidt voor op de doorstroom- en dubbele finaliteit.  

> Lessentabel van het tweede jaar B-stroom

  • 2B Economie & Organisatie
  • 2B Maatschappij & Welzijn

In het beroepsvoorbereidend leerjaar (= 2B) kom je in contact met twee verschillende basisopties: enerzijds Economie & Organisatie en anderzijds Maatschappij & Welzijn.

Na deze kennismaking in de eerste graad kan je je verder ontwikkelen in de richting die je graag kiest.

Project in 2B sluit aan op project 1B. Je maakt er ook kennis met verschillende domeinen.