Het eerste leerjaar A

> Project Moderne Vorming

Project 1A moderne vorming

Alle eerstejaars uit de richting ‘moderne vorming’ volgen twee uur per week het vak ‘project’. Na een algemene module ‘leren leren’ schuiven de leerlingen door tussen de modules stem, kunst en cultuur. Elke module omvat 10 keer 2 lesuren. Het doel van het doorschuifsysteem is dat de leerlingen algemene kennis/vaardigheden ontwikkelen en dat ze hun talenten ontdekken. We zoemen in op verschillende vormen van “knap” zijn: mensknap, woordknap, zelfknap, beeldknap, beweegknap, natuurknap, muziekknap en rekenknap. Zo kunnen onze leerlingen stuiten op iets dat hun niet lukt en ook uitblinken in wat ze goed kunnen. Het mooie is dat ze hun talenten bewust kunnen inzetten om ook de dingen te kunnen waarin ze wat minder goed zijn (als hefboom).

De kennis van het ‘leren leren’ komt ook terug in elke module. Zo maken ze bijvoorbeeld een mindmap of leren ze nieuwe woordenschat via de aangeleerde apps. Apps en sociale media spelen een belangrijke rol. We willen de leerlingen op deze manier ook media kritisch maken en hun digitale vaardigheden bijbrengen.

> Project Technische Vorming

Project 1T technische vorming

De leerlingen van ons 1ste jaar uit de richting Technische vorming volgen drie uur per week het vak “Project”.
We vertrekken vanuit de hoofdvraag: “Hoe kan Robby overleven op een eiland?”. Tijdens het brainstormen komen we samen met de leerlingen tot de drie hoofdcomponenten die behandeld worden in het project:

  • Wat met … handel(en)?
  • Wat met … machines?
  • Wat met … voeding?

In onderstaande afbeelding vind je meer informatie over de drie hoofdcomponenten en op welke basisoptie van het tweede jaar de leerlingen voorbereid worden.

schema

Het eerste leerjaar B

> Project B-stroom

Project B-stroom

Tijdens de lessen project maken de leerlingen van 1B kennis met verschillende domeinen:

– economie en organisatie

– kunst en crea

– maatschappij en welzijn

– STEM technieken

– voeding en horeca

Het doel van deze projecten is, naast kennis verwerven, werken aan technische en sociale vaardigheden zoals: zelfstandigheid, flexibiliteit, samenwerken, zelfkennis en methodisch werken.

In elk project werken de leerlingen samen naar een eindproduct toe. Enkele voorbeelden zijn:

– Organisatie van een teambuilding voor de eerste graad BSO

– We werken rond gezonde en ecologische voeding: organiseren van een soepbar voor de leerkrachten

– We leren de ouderenzorg en kinderopvang kennen en werken hieraan mee

– Organisatie van de proclamatie voor de leerlingen van het tweede jaar BSO, Handel en Sociale en technische vorming