Vijfde jaar

Vernieuwde lessentabel vanaf het schooljaar 2023-2024

De vernieuwde lessentabellen zijn momenteel nog niet beschikbaar door de modernisering van het secundair onderwijs. Van zodra we de info doorkrijgen en we onze schooleigen accenten hebben gelegd, zullen deze hier worden geplaatst. We kunnen wel al meedelen dat we onderstaande richtingen zullen aanbieden. 

  • Humane wetenschappen (NIEUW!)
  • Moderne talen (NIEUW!)
  • Moderne talen – Wetenschappen
  • Economie – Moderne Talen
  • Economie – Wiskunde
  • Wetenschappen – Wiskunde
  • Latijn – Moderne talen
  • Latijn – Wetenschappen
  • Latijn – Wiskunde