Vrij CLB Wetteren

Schoolteam

> Onthalers

Eerste graad:

Linda Van Asbroeck: linda.vanasbroeck@clbwetteren.be

Tweede & derde graad:

Patricia Goethals: patricia.goethals@clbwetteren.be

> Administratief verpleegkundige

Ellen Cochez: ellen.cochez@clbwetteren.be

Hoe kan je ons bereiken?

> Op school

Het CLB is aanwezig op school op dinsdagvoormiddag. Afhankelijk van de vragen is het CLB ook aanwezig op dinsdagnamiddag of op andere momenten, in lokaal B14. Je kan een afspraak maken met Patricia Goethals via Smartschool, mail of telefoon.

> Op het centrum

Hoenderstraat 53
9230 Wetteren
9u00-12u00 en 13u00-16u00
tel: 09/369 22 21
fax: 09/369 61 89
E-mail : info@clbwetteren.be
Website: http://www.clbwetteren.be/

> Openingsuren
 • alle werkdagen van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00
 • na 16u00 op afspraak
> Sluitingsperiodes
 • kerstvakantie met uitzondering van 2 dagen (zie website)
 • paasvakantie
 • zomervakantie van 15 juli tem 15 augustus
 • feestdagen
> CLB-chat

Anoniem kan elke leerling ook chatten met een CLB-medewerker. Op maandag, dinsdag en donderdag van 17u tot 21u en op woensdag van 14u tot 21u wacht er een team CLB-medewerkers uit gans Vlaanderen op jouw oproep. Gratis, anoniem, 100% beroepsgeheim.

www.clbchat.be

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Ons CLB biedt gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan dus gerust los van de school bij het CLB aankloppen. Je kan alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je ingeschreven bent. Verander je van school. Dan kan je bij je vroegere CLB terecht tot je in je nieuwe school ingeschreven bent.

Je kan naar het CLB …

 • als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt
 • als je moeite hebt met leren voor studie- en beroepskeuzehulp
 • als je vragen hebt over je gezondheid, je lichaam
 • als je met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid
 • voor inentingen

Je moet naar het CLB …

 • op medisch onderzoek
 • als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht)
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs
 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs

Hoe gaan we te werk?

We zullen samen met jou bekijken wat je nodig hebt en je op een begrijpelijke manier uitleggen hoe we te werk gaan, wat je dossier inhoudt en welke je rechten en plichten zijn. Kunnen we je helpen, dan doen we dat ook. Valt je vraag buiten onze werking, dan krijg je uitleg en informatie over waar je wel terecht kan. Dus ook als je niet weet waarheen, ben je bij ons welkom.

Het CLB werkt in overleg. Dat wil zeggen dat we in de begeleiding alle beslissingen samen met jou nemen. Je hebt ook recht op regelmatige bespreking van die begeleiding. Heb je een klacht, dan kan je daarmee bij het CLB terecht. Elk centrum heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen.
Je kan vragen om je door iemand te laten bijstaan. Dat moet wel iemand van de school zijn of iemand die beroepsgeheim heeft en niets te maken heeft met de hulpverlening. Ben je ouder dan 12 jaar, dan is meestal jouw toestemming nodig om je ouders of voogd te betrekken bij de begeleiding.
Voor een deel van de begeleiding mag je vanaf 12 jaar meestal zelf beslissen of je die wil of niet, tenzij de CLB-tussenkomst verplicht is.

> CLB-dossier

Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft. We noteren de gegevens, volgens de huidige regelgeving, in jouw multidisciplinair dossier: in het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid. We houden ons aan het beroepsgeheim en het decreet rechtspositie minderjarige.

> Het dossier inkijken:

Vanaf 12 jaar vinden we je bekwaam om je dossier in te kijken. Meestal, want daarop bestaan enkele uitzonderingen. Als je bekwaam bent, mogen je ouders of voogd het dossier enkel inkijken met jouw toestemming. Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen je ouders of voogd het dossier inkijken. Dit geldt echter niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de CLB-arts.
Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Dit gebeurt altijd door middel van een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag enkel gebruikt worden binnen de jeugdhulp.
Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kan vragen om sommige gegevens niet in je dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van een medisch onderzoek en leerplichtbegeleiding.

> Naar een andere school:

Ga je naar een andere school, dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten, maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dit kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.
Als je 12 jaar of ouder bent en je wil niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat, dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de nieuwe school schriftelijk laten weten aan je vroegere CLB. Dat moet zo snel mogelijk omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving. Ben je jonger dan 12 jaar, dan moeten je ouders schriftelijk verzet aantekenen.

> En later:

We houden je dossier minstens 10 jaar bij in de hoofdzetel van jouw CLB, te tellen vanaf het laatste medisch onderzoek. Daarna wordt het dossier vernietigd. Dat gebeurt nooit voor je 25 jaar bent (of 30 jaar voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs).

Meer uitleg

Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Hoenderstraat 53
9230 Wetteren
09 369 22 21
info@clbwetteren.be

Open:
alle werkdagen van 8.30u tot 12u en van 12.30u tot 16.30u
tijdens de herfst- en krokusvakantie
tijdens enkele dagen van de kerstvakantie
tot 16 juli en vanaf 16 augustus