mini-onderneming

Minionderneming 3EW

3EW ondernam en schenkt 575 euro aan Join For Water en Animal Trust vzw.

Deze olijke bende richtte in het kader van de lessen economie een minionderneming op. Ze verkochten hun eigen producten en deden dat succesvol. Ze dragen met hun opbrengst graag een steentje bij aan onze maatschappij.

Comments are closed.