facebookhelix

Leeruitstap naar De Helix

De leerlingen van 4NW trokken begin oktober naar het natuur-educatief centrum De Helix in Grimminge. De leerlingen kregen er de kans om, in het kader van de lessen biologie, de kwaliteit van water te bepalen aan de hand van bio-indicatoren en fysio-chemisch onderzoek.

Foto’s:

Comments are closed.