16de Junior Wiskunde Olympiade & 32ste Vlaamse Wiskunde Olympiade

Junior Wiskunde Olympiade & Vlaamse Wiskunde Olympiade

Aan de Vlaamse Wiskunde Olympiade (VWO) kunnen jaarlijks alle leerlingen deelnemen van de derde, vierde, vijfde en zesde leerjaren van het secundair onderwijs en dit van om het even welke richting. Leerlingen van de vijfde en zesde leerjaren nemen deel aan de editie “Vlaamse Wiskunde Olympiade” (VWO); leerlingen van de derde en vierde leerjaren aan de editie “Junior Wiskunde Olympiade” (JWO).

De scores van de eerste ronde (19 januari) van de VWO zijn binnen. Over het algemeen lag de gemiddelde score hoger dan anders, wat resulteerde in een hoge cesuur van 113. Er zijn maar liefst 3 leerlingen uit 6LWi die doorstoten naar de tweede ronde (9 maart), dit zijn Marie De Kerpel, Kaat Rubbrecht en Andreas De Rick. Andreas slaagde er in om alles juist te hebben en haalde de topscore van 150! Over een superprestatie gesproken… Onze leerlingen hebben het algemeen goed gedaan (gemiddeld 91,1 t.o.v. het Vlaamse gemiddelde van 79,3), met enkelingen die maar 1, 2 of 3 punten van de tweede ronde verwijderd waren.

Ook de resultaten van de JWO zijn intussen bekend en hier hebben we maar liefst 12 leerlingen die doorstoten naar de volgende ronde. We wensen ook de andere deelnemende leerlingen proficiat voor hun inzet tijdens de JWO.

Comments are closed.