Heart Times

Heart Times – 2e en 3e graad

HEART TIMES: levensbelangrijke lessen!

Voor de 2e en 3e graad stond de voorbije lesweek in het teken van EHBO en reanimatie.

In het 3e jaar lag de focus op realistische EHBO-casussen die zich kunnen voordoen in de les LO en tijdens de verplaatsing met de fiets naar de sporthal.

Voor het 5e jaar verzorgde de opleiding verpleegkunde van Odisee Aalst het programma, toegespitst op situaties die voorvallen tijdens het babysitten, op kamp of een schooluitstap.

In het 4e jaar leidde een expert reanimatie van de firma Laerdal vooraf 12 leerlingen op. De dag zelf werden ze mee ingeschakeld als assistenten om hun medeleerlingen op hun beurt de kneepjes van het vak te leren. We konden hiervoor een beroep doen op de deskundige leiding van het Rode Kruis Lede. Kwamen aan bod: reanimatietechniek verfijnen met behulp van een app, verstikking baby en volwassene, gebruik AED en vervoerstechnieken.

In het 6e jaar konden we rekenen op de organisatie “reanimeren op school” (https://reanimatieopschool.be) waar de lesgevers met hun praktijkervaring onze leerlingen moeiteloos konden boeien. Daarnaast kregen ze ook een infosessie over bloed geven (mogelijk vanaf 18 jaar) en orgaandonatie.

Eén ding is zeker: in Lede ben je veilig in de buurt van onze leerlingen!

Comments are closed.