Inschrijvingen 2021-2022

Infoavond toekomstige leerlingen

Omwille van de maatregelen opgelegd door de overheid gaan de infoavonden digitaal door op dinsdag 2 februari en donderdag 4 februari telkens om 18.30 u. en 20 u. Inschrijven voor de infoavonden kan via deze link. Wij bezorgen u via mail de dag van de infoavond een link waarop u de infoavond kan volgen.

Inschrijvingen eerste jaar schooljaar 2021-2022

We voorzien een capaciteitsbeperking voor inschrijvingen van leerlingen in het eerste leerjaar a en het eerste leerjaar b voor het schooljaar 2021-2022. 

Broers of zussen van huidige leerlingen en kinderen van personeelsleden hebben voorrang en kunnen inschrijven vanaf 5 februari.
Alle andere leerlingen voor het eerste jaar kunnen inschrijven vanaf 6 maart 2021.

Alle actuele informatie in verband met het verloop van de inschrijvingen krijgt u op onze infoavond.

Inschrijvingen 2020-2021

Voor de onderstaande studiejaren en richtingen heeft onze school zijn maximumcapaciteit behaald.
Inschrijven voor deze richtingen is voor het schooljaar 2020-2021 niet meer mogelijk.

2de leerjaar A van de eerste graad

1ste en 2de leerjaar van de 2de graad: 
Economie, Latijn

1ste en 2de leerjaar van de 3de graad:

Economie-Moderne Talen, Economie-Wetenschappen, Economie-Wiskunde, Latijn-Moderne Talen, Latijn-Wetenschappen, Latijn-Wiskunde, Moderne Talen-Wetenschappen en Wetenschappen-Wiskunde