Op weg naar het SMC

Infoavond

We organiseren een infoavond bij ons op school op maandag 6 februari en een digitale infoavond op donderdag 9 februari. Op beide momenten gaan we zowel in op de specifieke studierichtingen die we aanbieden als op de eigenheden en specifieke aanpak die onze school kenmerkt.

Het ideale moment dus om onze school beter te leren kennen en jou te laten overtuigen van onze visie op onderwijs.

Inleefdag

Op woensdag 8 maart organiseren we onze inleefdag. Tijdens de inleefdag kunnen de leerlingen van het 6de leerjaar onze school leren kennen en enkele proeflessen volgen. Verschillende scholen uit de buurt komen sowieso langs in de voormiddag. In de namiddag (aanvang 13.30u) organiseren we dit voor alle geïnteresseerde leerlingen van andere scholen.

Opendeurdag

Zaterdag 11 maart vindt onze opendeurdag plaats. Tijdens onze opendeurdag kan je, van 14.00u tot 18.00u, onze school individueel of begeleid ontdekken.

Met ons allen staan we klaar om jou te ontvangen en vakspecifieke en schooleigen info mee te geven.

Op de opendeurdag kan je ook reeds jouw interesse in onze school laten blijken. Dit is nog geen aanmeldings- of inschrijvingsmoment. Wel een moment waarbij we graag enkele gegevens verzamelen om je persoonlijk op de hoogte te houden van het verdere verloop voor aanmelding en inschrijving. Bovendien kan je, indien gewenst, tijdens dit moment ook verwachtingen, noden, zorgen en andere info meegeven.

Inschrijven voor de opendeurdag is niet nodig.

Aanmelden

We werken voor de inschrijvingen van schooljaar 2023-2024 met een digitaal aanmeldingssysteem. Dit betekent dat iedereen die wenst in te schrijven zich digitaal moet aanmelden. Dit kan vanaf 27 maart 2023 t.e.m. 21 april 2023.

Indien het aantal aanmeldingen de capaciteitsbeperking overschrijdt, zal er door het aanmeldingssysteem willekeurig worden bepaald wie kan inschrijven. Uiteraard doen we ons uiterste best om zo veel mogelijk leerlingen een plaats te geven en de wachtlijst te beperken. Jullie mogen er op rekenen dat we, indien nodig, op zoek zullen gaan naar oplossingen.

Ticket

Ten laatste 15 mei 2023 verneem je of je jouw plaats op onze school kan verzilveren en dus kan inschrijven. Het is uiterst belangrijk dat je ook effectief overgaat tot de inschrijving zelf. Zie hieronder ‘Verzilveren ticket’.

Verzilveren ticket (= Inschrijving)

Vanaf dinsdag 16 mei 2023 t.e.m. 12 juni 2023 kan je, indien je na aanmelding over een ticket beschikt, definitief inschrijven.

We voorzien trouwens een algemeen inschrijvingsmoment op dinsdagavond 16 mei tussen 16.30u en 20.00u.

Lukt het niet om op dit moment langs te komen, dan is het belangrijk dat je een afspraak maakt voor 13 juni zodat je de inschrijving kan voltooien. Doe je dat niet dan vervalt de inschrijving. Een afspraak maken kan op het nummer 053 80 16 56 of via info@smclede.be.